Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Regulátor tlakovej vody – RTV 1 Torkretovací stroj SSB 14 STANDARD Torkretovací stroj SSB 24 DUO (rail)

Partneri

Okresná hospodárska komora ČR

Spoločnosť Filamos, s. r. o., je od januára 2008 členom Okresnej hospodárskej komory Českej republiky. Súčasťou členstva je pristúpenie k Etickému kódexu člena Hospodárskej komory Českej republiky.

Stavebná fakulta ČVUT

Spoločnosť Filamos, s. r. o., uzavrela Memorandum o spolupráci na výskumných projektoch so stavebnou fakultou ČVUT (České vysoké učení technické v Prahe). Spolupráca sa odohráva v oblasti vývoja nových materiálov, konštrukcií a technológií použiteľných najmä pri výstavbe podzemných diel.

Spolupráca s katedrou experimentálnej geotechniky stavebnej fakulty ČVUT na projekte výskumu nástreku bentonitu (metóda Shotclay). Miesto realizácie projektu – Podzemné výučbové stredisko UEF Josef..

ALKA, o.p.s.

FILAMOS podporuje všeobecne prospešnú spoločnosť ALKA, o.p.s., ktorá je příbramskou neziskovou organizáciou poskytujúcou ucelenú starostlivosť osobám s kombinovaným postihnutím a ich rodinám. Spoločnosť ALKA, o. p. s., je prevádzkovateľom Centra starostlivosti o hendikepovaných ALKA.

Výrobný program

Stavebné stroje

Služby

Vyhľadávanie