Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Partneri

Okresná hospodárska komora ČR

Spoločnosť Filamos, s. r. o., je od januára 2008 členom Okresnej hospodárskej komory Českej republiky. Súčasťou členstva je pristúpenie k Etickému kódexu člena Hospodárskej komory Českej republiky.

Stavebná fakulta ČVUT

Spoločnosť Filamos, s. r. o., uzavrela Memorandum o spolupráci na výskumných projektoch so stavebnou fakultou ČVUT (České vysoké učení technické v Prahe). Spolupráca sa odohráva v oblasti vývoja nových materiálov, konštrukcií a technológií použiteľných najmä pri výstavbe podzemných diel.

Spolupráca s katedrou experimentálnej geotechniky stavebnej fakulty ČVUT na projekte výskumu nástreku bentonitu (metóda Shotclay). Miesto realizácie projektu – Podzemné výučbové stredisko UEF Josef..

ALKA, o.p.s.

FILAMOS podporuje všeobecne prospešnú spoločnosť ALKA, o.p.s., ktorá je příbramskou neziskovou organizáciou poskytujúcou ucelenú starostlivosť osobám s kombinovaným postihnutím a ich rodinám. Spoločnosť ALKA, o. p. s., je prevádzkovateľom Centra starostlivosti o hendikepovaných ALKA.