Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Požičovňa

Prenájom strojov na striekanie betónu

V rámci poskytovania komplexných služieb v oblasti striekaného betónu ponúkame možnosť krátkodobých aj dlhodobých prenájmov torkretovacích strojov. V prípade záujmu o bližšie informácie o podmienkach a cenách prenájmu kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na telefónnom čísle +420 318 637 763.

Na zapožičanie sú k dispozícii tieto torkretovacie stroje:

Torkretovací stroj SSB 14

SSB 14 Standard

Praktický výkon 0,5 – 1,5 m3/h.

Torkretovací stroj SSB 14 je určený na vykonávanie torkretovacích prác menšieho rozsahu, ako sú napr. sanácie a opravy betónových konštrukcií, utesňovanie, škárovanie, konsolidačné nástreky, opravy vymuroviek vysokých pecí, kotlov a koksovacích batérií. Viac »

Torkretovací stroj SSB 05

Veľký bubon

Praktický výkon 0,5 – 1,5 m3/h.

Medzi hlavné oblasti nasadenia torkretovacieho stroja SSB 05 patrí najmä nástrek žiarobetónových zmesí pri robení vymuroviek hutníckych a sklárskych pecí, teplárenských kotlov, koksovacích batérií atď. v hutníckom, metalurgickom, chemickom a sklárskom priemysle. Využíva sa taktiež na sanácie betónových konštrukcií, pri stavbách a rekonštrukciách budov, pri spevňovaní svahov či vystužovaní klenieb tunelov a kolektorov. Viac »

Torkretovací stroj SSB 24

SSB 24 DUO

Praktický výkon 1 – 3 m3/h.

Torkretovací stroj SSB 24 sa používa na torkretovacie práce väčšieho rozsahu, t. j. najmä pri zakladaní stavieb, výstavbe štôlní, kolektorov a tunelov. Vďaka jeho vyššiemu výkonu ho je možné taktiež využívať na dopravu sypkých a suchých materiálov. Viac »

Torkretovací stroj SSB 02

Torkretovací stroj SSB 02

Praktický výkon 2 – 7 m3/h.

Ide o najvýkonnejší model z radu strojov na striekanie betónu SSB a je vhodný na práce stredného a veľkého rozsahu. Využíva sa predovšetkým na spevňovanie povrchov na inžinierskych stavbách a pri výstavbe vodných diel, na vystužovanie klenieb tunelov a kolektorov v podzemnom staviteľstve a na vykonávanie sanácií betónových konštrukcií. Viac »

Doplnkové zariadenia k torkretovacím strojom:

Dávkovacie čerpadlo DC 50 / DC 200

Dávkovacie čerpadlo - rad DC

Používa sa na dávkovanie tekutých prísad do prúdu betónu pri vykonávaní technológie striekaného betónu suchou či mokrou cestou. DC 50 (výkon 13-50 l/hod), DC 200 (výkon 50-200 l/hod), maximálny tlak 7,5 bar. Viac »

Zásobníkové vozidlo ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zásobníkové vozidlo ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zariadenia určené na dopravu a dávkovanie namiešanej suchej betónovej zmesi na miesto nástreku betónu. Použitie strojov je predovšetkým pri budovaní podzemných stavieb menších profilov, ako sú kolektory, štôlne a pod. Viac »

Prenájom ostatných stavebných strojov

Miešačka s núteným obehom M 125/3 kW

M 125

Slúži na miešanie suchých, navlhnutých aj mokrých zmesí. Hlavnou prednosťou je dokonalé premiešanie jednotlivých zložiek zmesi vo veľmi krátkom čase, čím sa dosiahne vysoká kvalita výslednej zmesi. Praktický objem max. 50 – 60 l, max. hmotnosť 75 – 100 kg podľa typu zmesi. Viac »

Injektážne a omietacie čerpadlo CM/CA 20 COM

CA 20 COM-V

Slúži na omietanie (nanášanie), injektovanie, dopravu a škárovanie jemnozrnných mokrých zmesí, najmä jemných omietkových hmôt, injektážnych zmesí, náterových tmelov, stierok, izolačných nástrekov a pod. Max. výkon 20 l/min pri max. tlaku 2,5 Mpa; výkon 12 l/min pri max. tlaku 3,5 Mpa. Viac »

Otočný výložníkový žeriav „OVJ“

Otočný výložníkový žeriav

Elektrický otočný žeriav s kyvným výložníkom bez pojazdu určený na zvislú dopravu v šachte pri razení podzemných stavieb a na obsluhu dopravných prostriedkov.

Max. nosnosť/dĺžka ramena: 1 500 kg/5 m; 2 500 kg/3 m. Viac »

Banské lopatové prehadzovacie nakladače PPN – 1S a NL 12 (15)

Koľajové nakladače s pneumatickým pohonom. Využívajú sa ako nakladače rozpojenej horniny pri razení banských diel. Nakladače premiestňujú horninu do banských vozidiel, na hrabľový alebo pasový dopravník, nakladací výkon 75 m3/hod (PPN-1S), 40 m3/hod (NL 12/15).

Banský nakladač PPN-1S »

Banský nakladač NL 12 »

Vŕtacie stĺpy VS-1 a VS-4K

Vŕtací stĺp VS-1 je určený na vykonávanie krátkych horizontálnych vrtov s priemerom do 40 mm a maximálnou dĺžkou 12 m. Používa sa pri bezkoľajových razbách a dobývkach pri aplikácii zostupkovej, resp. výstupkovej dobývacej metódy na zub.

Vŕtací stĺp VS-1.

Vŕtací stĺp VS–4K je určený na vykonávanie produkčných alebo bezjadrových kartonážnych vrtov do priemeru 45 mm, maximálnej dĺžky 50 m a s uhlovým rozsahom +5° až 90° od vodorovnej roviny (merané od ústia vrtu k projektovanému čelu vrtu).

Vŕtací stĺp VS-4K.