Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Lopatový prehadzovací nakladač NL 12

Oblasť využitia

Lopatový prehadzovací nakladač NL 12 je nakladač koľajový, poháňaný stlačeným vzduchom. Nakladač NL 12 nakladá horninu lopatou prenášanou nakladacím ústrojenstvom cez vlastné teleso nad pripojený vozík alebo pri použití dopravníka nad násypník, do ktorej je nakladaná hornina vhodená zotrvačnou silou.

Konštrukčne a vhodným spôsobom nakladania vyhovuje stiesneným banským pomerom pri razení banských diel po úklone 8° a minimálnej svetlej výške 2,2 m (medzi hlavou koľajníc a stropom). Vhodnosť nakladania spočíva vo využití hmotnosti nakladača a rýchlosti rozjazdu na vrazenie lopaty do horniny, ktorá je po zostrelení nedostatočne rozpojená a rozlične kusovitá. Dobrá skladateľnosť horniny je do maximálnej kusovitosti 30 × 30 × 30 cm, pri väčších kusoch alebo lepkavom materiáli výkon nakladača klesá. Maximálne výkony 40 až 50 t za hodinu je možné dosiahnuť v sypkej hornine, s rovnakou zrnitosťou a veľkosťou 5 × 5 cm. Použiteľnosť nakladača na povrchu je obmedzená poveternostnými podmienkami.

Princíp fungovania

Zo vzdialenosti asi 0,5 m naráža nakladač so spustenou lopatou do rozpojenej horniny. Hneď ako sa lopata dostatočne zaborí do materiálu, čo je podporované jej natriasaním, začne sa lopata dvíhať (ťahaná reťazou). Zdvíhacia rýchlosť lopaty sa počas dvíhania zvyšuje, čo je dosiahnuté jednak odvaľovacou krivkou hornej časti lopaty, a za druhé navíjaním reťaze na reťazovú kladku v závitoch na seba na stále väčší priemer kladky.

V okamihu najvyššej rýchlosti, keď je lopata nad vozíkom alebo násypníkom, narazí lopata na pružiny priečnika tvoriace doraz a obsah materiálu sa vysype z lopaty. Pri dvíhaní lopaty nakladač súčasne odchádza od hromady, aby sa lopata mohla opäť vrátiť do svojej pôvodnej naberacej polohy a znovu naraziť do materiálu. V prípade, že sa nakladá materiál po bokoch koľají, je nutné pred narazením do materiálu vychýliť korbu nakladača pootočením okolo vertikálnej osi tak, aby lopata zaberala do boku. Vrátenie korby do pôvodnej polohy sa deje samočinne pri dvíhaní lopaty.

Základné technické parametre

Výkonové parametre
Nakladací výkon (vo vhodnom materiáli) 40 m³/hod
Obsah lyžice 0,12 m³
Šírka dosahu lopaty 1825 mm
Počet otáčok motora 900 ot./min
Maximálny úklon
Maximálna kusovitosť materiálu 300 mm
Pohon 2 vzduchové hviezdicové motory
Svetlosť prívodnej vzduchové hadice/priemer potrubia DN 25
Motor
Výkon 4,4 kW (6 HP)
Prípustný pracovný tlak 5 bar
Spotreba vzduchu každého motora 55-60 m3/hod
Podvozok
Rozchod (podľa požiadavky) min. 435 mm
Rozmery a hmotnosť stroja
Dĺžka (lyžica naddvihnutá do transportnej polohy) 1800 mm
Dĺžka (pri spustenej lopate) 1890 mm
Šírka (so stúpačkou) 1120 mm
Šírka (pri odstránenej stúpačke) 875 mm
Výška (lyžica naddvihnutá do transportnej polohy)
1420 mm
Maximálna výška 2010 mm
Vzdialenosť od pozdĺžnej osi na okraj stúpačky
730 mm
Výška stúpačky
130 mm
Hmotnosť stroja 2000 kg

Fotogaléria