Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Otočný výložníkový žeriav OVJ 75

Oblast´ využitia

Otočný výložníkový žeriav OVJ 75 je určený pre zdvih a premiestnenie bremien vo zvislých šachtách pri razení a budovaní podzemných stavieb a pre obsluhu dopravných prostriedkov. Maximálna nosnosť žeriava je 2 500 kg pri vyložení 3 m, resp. 1 500 kg pri vyložení 5 m.

Žeriav je poháňaný elektrickým motorom a je konštruovaný ako nepojazdný.

Popis

Hlavné časti žeriava sú:

  1. Podstavec
  2. Otoč
  3. Výložník
  4. Elektroinštalácia

1. Podstavec
Podstavec je štvorramenný s výškovo nastaviteľnými pätkami. Na podstavci je otočne uložená otoč.

2. Otoč
Otoč tvorí zvarený nosný rám, na ktorom sú upevnené:

Pohon otáčania – skládá sa z prevodovky s elektromotorom a brzdou 0,55 kW a z čelnej prevodovky s pastorkom, ktorý zaberá do pevného ozubenia venca na podstavci.
Pohon zdvihu – tvorí elektrický kladkostroj pre jednolanové použitie. Oko lana je navlečené na čap kladnice, súčasťou ktorej je hák s poistkou proti vypadnutiu lana.
Pohon sklápania výložníka – tvorí čelná prevodovka s elektromotorom 2,2 kW, ktorá otáča pohybovou skrutkou. Príslušná matica je kĺbovo uložená v kyvnej páke spolu s článkom tiahla výložníka. Na páke sú umiestnené zarážky pre obmedzovací a bezpečnostný koncový spínač a kladku pre vedenie lana pri vztyčovaní výložníka. Koniec pohybovej skrutky je zaistený proti vytočeniu.
Protizávažie – tvorí odliatok (zvar), zavesený pod kladkostrojom.
Ovládacia plošina so strieškou – je zavesená na ľavej prednej strane otoča v dosahu ovládacieho panela s ovládačmi pohybov a klaksónu.

3. Výložník
Výložník je vyrobený z rúr. K točni je pripojený 2 čapmi a tiahlom. Spojenie článku ťahadla s tiahlom výložníka je rozoberateľné a umožňuje sklopenie výložníka pri preprave.

4. Elektroinštalácia
Elektroinštalácia pozostáva z prívodu 63A umiestneného na ramene podstavca, krúžkového zberača nad dutým stredovým čapom, elektrického rozvádzača a ovládacieho panela. Vypínač ovládania je uzamykateľný. Hlavný vypínač a zabezpečenie elektrického prívodu žeriava nie je súčasťou stroja. Súčasne nie je na žeriave inštalovaný indikátor vysokého napätia.

Technické údaje

Parameter OVJ 75
Nosnosť pri vyložení 5 m 1500 kg
Nosnosť pri vyložení 3 m 2500 kg
Celkový zdvih 23 m
Výška zdvihu max. 4,47 m
Hĺbka spustenia max. 18,53 m
Rozsah otáčania neobmedzený
Rýchlosť zdvihu 16 m/min
Rýchlosť mikrozdvihu 3 m/min
Frekvencia otáčania 1,24/min
Zaťaženie pätiek max. 53 kN
Dovolený sklon žeriava 1,5°
Rozmiestnenie pätiek 2200 x 2200 mm
Napäťová sústava 3 PEN ~ 50 Hz 400 V
Menovitý príkon 10,8 kW
Menovitý prúd 27,2 A
Istenie hlavného prívodu (okrem žeriava) 63 A
Rozmery žeriava v prevádzke  
Dĺžka 7048 mm
Šírka 2420 mm
Výška 6631 mm
Dĺžka výložníka 5715 mm
Rozmery pri preprave (so sklopeným výložníkom)  
Dĺžka 8431 mm
Šírka 2280 mm
Výška 2224 mm
Hmotnosti  
Hmotnosť protizávažia 2728 kg
Celková hmotnosť 5500 kg

Fotogaléria

Video