Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Injektážne a omietacie čerpadlá

Oblasť využitia

Omietacie a injektážne vretenové čerpadlá slúžia na omietanie (nanášanie), injektovanie, dopravu a škárovanie jemnozrnných mokrých zmesí, najmä jemných omietkových hmôt, injektážnych zmesí, náterových tmelov, stierok, izolačných nástrekov a pod. Omietačky a injektážne čerpadlá nachádzajú široké uplatnenie nielen v stavebníctve, ale taktiež v hutníckom a zlievarenskom priemysle.

Pre konkrétny dopyt vyplňte, prosím, dopytový formulár.

Ide o univerzálne stroje, ktorých podstatou je závitovkové dopravné vreteno. Oblasť ich nasadenia je determinovaná zvoleným dopravným vretenom určujúcim max. dopravný výkon a tlak, a súčasne voľbou pracovného príslušenstva.

Vretenové čerpadlá s vyšším dopravným výkonom a menším tlakom sa zvyknú používať predovšetkým ako omietačky, naopak, čerpadlá s menším výkonom ale vyšším tlakom sa využívajú najmä ako injektážne čerpadlo na injektovanie zmesí menších zrnitostí. Vretenové čerpadlo je taktiež vhodným prostriedkom v prípade potreby iba dopravy mokrej zmesi na určené miesto.

V rámci nášho výrobného programu ponúkame širokú škálu modelov s dopravným výkonom 6 – 120 l/min a tlakom 1,3 – 3,5 MPa.

Výkonnejšie omietacie a injektážne čerpadlá (18 – 50 l/min) môžu byť vybavené aktivačnou miešačkou alebo miešačkou s núteným obehom, čo umožňuje okamžité spracovanie namiešanej zmesi a zároveň zjednodušuje celý pracovný proces.
Oblasti použitia – príklady:

  • Cementové/bentonitové zálievky – nízkotlakové injektáže
  • Tekuté stierkové hmoty na finálnu úpravu povrchov

Princíp fungovania

C 50 DUO

Vretenové omietacie a injektážne čerpadlá radu „C“ (bez miešačky) sa plnia tekutou, dopredu namiešanou zmesou do vane, na ktorej dne sa nachádza miešacie vreteno s lopatkami dopravujúcimi zmes smerom k vývodu, odkiaľ je pomocou kovovej závitovky uloženej v gumovom puzdre tlačená ďalej do dopravných hadíc. Podľa požadovanej oblasti použitia je na konci dopravných hadíc pripojené zodpovedajúce príslušenstvo – napr. omietacia dýza, škárovacia alebo injektážna ihla. Z dôvodu bezpečnosti obsluhy je zmes plnená do vane čerpadla cez ochrannú mriežku alebo sito.

CM 20 COM-V

V prípade omietacích a injektážnych čerpadiel radu „CM“ a „CA“ vybavených miešačkou s núteným obehom alebo aktivačnou miešačkou je priamo nad plniacou vaňou čerpadla umiestnená miešacia nádoba, čím je umožnené spracovanie dokonale premiešanej zmesi bez nežiaducich odmĺk. Miešačka je plnená suchým materiálom, ku ktorému je pridané požadované množstvo vody. Premiešaná tekutá zmes je potom vypúšťaná do vane čerpadla otvorením vypúšťacieho segmentu na dne miešačky. Pre zaistenie bezpečnosti obsluhy je miešačka vybavená koncovým spínačom vypínajúcim motor pri otvorení veka. Stroje vybavené miešačkou s núteným obehom, prípadne aktivačnou miešačkou, sú vhodné najmä pre zmesi, ktoré je nutné určitý čas pred ich aplikáciou miešať (aktivovať). Tento princíp taktiež umožňuje prípravu a spracovanie vlastnej zmesi (nie je nutné používať predmiešané vrecované zmesi).

Injektážne a omietacie čerpadlá sú v závislosti od konkrétneho modelu vybavené jednootáčkovým alebo dvojotáčkovým motorom. Modely vybavené jednootáčkovým motorom pracujú v jednej výkonovej polohe (vyhotovenie STANDARD) alebo umožňujú plynulú reguláciu výkonu prostredníctvom variátora (COM-V) alebo frekvenčného meniča (COM-F). Dvojotáčkový motor dosahuje dve výkonové polohy voliteľné pomocou prepínača (DUO).

Technické údaje

Parameter C-6
Standard
C-8
DUO
C-8
COM-F
C-18
COM-F
C-20
Standard
C-50
Standard
C-20
COM-V
C-50
COM- V
C-50
COM- F
Max. výkon [l/min] 6 12 12 18 20 50 20 50 50
Max. tlak [MPa] 1,3 1,3 1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Max. zrnitosť [mm] 2 2 2 4 4 6 4 6 6
Max. dopr. vzdialenosť [m] 20 20 15 30 40 40 40 40 40
Príkon [kW] 1,5 1,5/1,9 1,5 2,2 3 5,5 3 5,5 5,5
Napätie [V] 400 400 230 400 400 400 400 400 400
Hmotnosť [kg] 58 70 90 98 150 230 200 245 290
Parameter CM-20
Standard
CM-50
Standard
CM-20
COM-V
CM-50
COM-V
CM-50
COM-F
CA-20
COM-V
CA-40
COM-V
Max. výkon [l/min] 20 50 20 50 50 20 40
Max. tlak [Mpa] 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Max. zrnitosť [mm] 4 6 4 6 6 2 2
Max. dopr. vzdialenosť [m] 40 40 40 40 40 40 40
Príkon [kW] 3 + 1,5 5,5 + 2,2 3 + 1,5 5,5 + 2,2 5,5 + 2,2 3 + 2,6/3,1 5,5 + 2,6/3,1
Napätie [V] 400 400 400 400 400 400 400
Hmotnosť [kg] 255 360 305 375 410 355 375
Objem [l] 65 100 65 100 100 65 100

Pozn.:
C – označenie pre vretenové čerpadlo
A – aktivačná miešačka
M – miešačka s núteným obehom (cyklónová miešačka)

Pohon a regulácia výkonu:
STANDARD – jednootáčkový motor – jedna výkonová poloha
DUO – dvojotáčkový motor – dve výkonové polohy
COM-F – jednootáčkový motor s plynulou reguláciou výkonu – frekvenčný menič
COM-V – jednootáčkový motor s plynulou reguláciou výkonu – variátor

Prednosti

  • jednoduché konštrukčné riešenie stroja zaručujúce bezporuchovú prevádzku
  • univerzálnosť využitia stroja – jednoduchá výmena dopravného vretene za iný typ umožňuje využitie stroja na rôzne účely (omietanie, škárovanie, injektovanie) a na dopravu rôznych druhov zmesí
  • možnosť plynulej regulácie výkonu stroja (modely vybavené variátorom alebo frekvenčným meničom)
  • modely vybavené miešačkou zaručujú rýchle a dokonalé premiešanie jednotlivých zložiek zmesi
  • možnosť prípravy a spracovania vlastných zmesí (modely vybavené miešačkou)
  • veľmi dobrá mobilita stroja umožňujúca jeho flexibilné nasadenie

Fotogaléria

 

Fotogaléria – koncové príslušenstvo