Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Torkretovacie stroje

Rad SSB 14 / SSB 24

Torkretovacie stroj SSB 14 COM-F

Stroje na striekanie betónu radu SSB 14 a SSB 24 (SSB = Stroj na Striekanie Betónu) sú určené na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou cestou. Tieto stroje fungujú na princípe šikmo uloženého jednostranného dávkovacieho bubna, ktorý umožňuje dosiahnutie ideálneho pomeru medzi mobilitou stroja a jeho výkonom. Výkonový rozsah je 0,5 – 6 m3/h.

Podrobnejšie informácie o rade SSB 14 / SSB 24.

Rad SSB 05

Stroj na striekanie betónu radu SSB 05 je určený na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou cestou. Tento stroj funguje na princípe priebežného dávkovacieho bubna (rotora). Výkonový rozsah je 0,5 – 3 m3/h.

Podrobnejšie informácie o rade SSB 05.

Rad SSB 02

Stroj na striekanie betónu SSB 02 funguje na princípe priebežného dávkovacieho bubna vo forme rotora. Je určený na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou aj mokrou cestou, čo umožňuje jeho nasadenie pre takmer všetky typy torkretovacích prác. Výkonový rozsah 2 – 16 m3/h.

Podrobnejšie informácie o rade SSB 02.

Rad TTS

Torkretovacie stroj TTS 400

Torkretovacie stroje radu „TTS“ (Tlakový Torkretovací Stroj) sú určené na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí, tzv. suchou cestou, pri ktorom dochádza k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamihu jej nástreku. Používajú sa najmä v hutníckom a zlievarenskom priemysle na nástrek vymuroviek oceliarskych pecí, paniev, kotlov, koksovacích batérií a iných agregátov torkretovacími zmesami. Vďaka ich špeciálnej konštrukcii je možné vykonávať nástrek ako za studena, tak aj za tepla.

Podrobnejšie informácie o rade TTS.

Doplnkové zariadenia

Zásobníkové vozidlo ZV-01 / pásový dopravník PD-01

Zásobníkové vozidlo ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zásobníkové vozidlo ZV-01 je určené na dopravu namiešanej suchej betónovej zmesi na miesto nástreku betónu.
Stroj SSB 24 je možné vybaviť pásovým dopravníkom určeným na mechanizované plnenie namiešanej suchej betónovej zmesi do násypky stroja.

Podrobnejšie informácie o zásobníkovom vozidle a pásovom dopravníku.

Regulátor tlakovej vody RTV 1

Regulátor tlakovej vody „RTV 1“ je určený na reguláciu tlaku zámesovej kvapaliny (vody) privádzanej do striekacej dýzy strojov na striekanie betónových a žiarobetónových zmesí typu SSB.

Podrobnejšie informácie o regulátore tlakovej vody.

Dávkovacie čerpadlo DC 200

Dávkovacie čerpadlo radu „DC“ sa používa na dávkovanie tekutých prísad do prúdu betónu pri vykonávaní technológie striekaného betónu suchou či mokrou cestou.

Podrobnejšie informácie o dávkovacom čerpadle radu DC.