Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Stroje na striekanie betónu (torkretovacie stroje) – rada SSB 02

Oblasť využitia

Stroj na striekanie betónu SSB 02 pracuje na princípe priebežného dávkovacieho bubna vo forme rotora a je určený na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí suchou aj mokrou cestou. Ide o najvýkonnejší model z radu strojov na striekanie betónu SSB a je vhodný na práce stredného a veľkého rozsahu. Využíva sa predovšetkým na spevňovanie povrchov na inžinierskych stavbách a pri výstavbe vodných diel, na vystužovanie klenieb tunelov a kolektorov v podzemnom staviteľstve a na vykonávanie sanácií betónových konštrukcií.

Pre konkrétny dopyt vyplňte, prosím, dopytový formulár.

Stroje na striekanie betónu poháňané elektromotorom sú určené iba na prácu v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu metánu. Na práce v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu metánu je nutné použiť stroj na striekanie betónu vo vyhotovení so vzduchovým motorom – SSB 14 a SSB 24 COM-A.

Príklady použitia strojov SSB (pdf, 1.3MB)

Vyrábané modely

Stroj na striekanie betónu SSB 02 je vyrábaný v dvoch základných vyhotoveniach líšiacich sa druhom pohonu a možnosťou regulácie výkonu.

Pohon stroja je riešený dvojotáčkovým elektromotorom alebo jednootáčkovým elektromotorom s variátorom umožňujúcim plynulú reguláciu výkonu. Základná výkonová poloha stroja je daná veľkosťou dávkovacieho bubna.

Stroj na striekanie betónu SSB 02 môže byť umiestnený na kolovom podvozku či pevnom ráme. Štandardne je vybavený centrálnym mazaním zaisťujúcim automatické mazanie všetkých oterových plôch.

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
SSB 02 DUO dvojotáčkový elektromotor dve výkonové polohy – prepínač
SSB 02 COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá – variátor

Princíp fungovania

Stroj na striekanie betónu SSB 02 funguje na princípe pneumatickej dopravy.

Suchá technológia nástreku betónu

Suchá zmes určená na striekanie alebo dopravu sa sype do násypky stroja a plynule zapĺňa valce priebežného dávkovacieho bubna uloženého pod násypníkom. Pre ľahšiu dopravu zmesi do dávkovacieho bubna je násypka stroja vybavená vibrátorom a čeriacim zariadením. Rotačným pohybom dávkovacieho bubna je zmes unášaná o 180۫ smerom k prívodu horného tlakového vzduchu, ktorým je vyfukovaná z jednotlivých valcov dávkovacieho bubna smerom do dopravných hadíc. Pri prechode zmesi vyfukovačom do dopravných hadíc je k prúdu zmesi privedený dolný tlakový vzduch napomáhajúci plynulému toku materiálu v hadiciach. Na ich konci je namontovaná striekacia dýza, do ktorej je súčasne privádzaná zámesová voda a dochádza tu k vlhčeniu dopravovanej zmesi. Požadované vlhčenie striekanej zmesi je regulované prívodným kohútikom.

Mokrá technológia nástreku betónu

Pri nástreku betónovej zmesi tzv. mokrou cestou je násypka stroja plnená dopredu namiešanou mokrou zmesou. Princíp prechodu zmesi strojom je v prípade mokrej technológie nástreku zhodný ako pri nástreku suchou cestou. Do striekacej dýzy na konci dopravných hadíc je namiesto zámesovej vody privedená hadica s urýchľovačom z dávkovacieho čerpadla.

Výkon stroja je regulovaný:

  • prepnutím otáčok na prepínači (SSB 02 DUO),
  • prostredníctvom regulačného kolieska variátora (SSB 02 COM-V).

Technické údaje

Parameter Malý bubon Veľký bubon
Obsah bubna [dm3] 13,5 21,9
Teoretický výkon *) [m3/h] 2-10 3-16
Spotreba vzduchu **)
– dopravná vzdialenosť 40 m [m3/min]
6-8 8-14
Tlak vzduchu max. [MPa] 0,6
Výkon elektromotora [kW] 4,5/6,5; 7,5
Pripojenie na elektrickú sieť 3 × PEN 400 V
Svetlosť dopravných hadíc [mm] DN 50, DN 60 DN 60, DN 65
Zrnitosť materiálu max. [mm] 16 20
Vlhkosť materiálu max. [%]
(pri nástreku suchou cestou)
6
Dopravná vzdialenosť – horizontálna
(metóda suchá/mokrá) [m]
250/40
Dopravná vzdialenosť – vertikálna
(metóda suchá/mokrá) [m]
100/15
Vodná hadica [mm] DN 20
Tlak vody na dýze min. [MPa] 0,3
Parameter SSB 02
Dĺžka [mm] 1620
Šírka [mm] 990
Výška [mm] 1480
Hmotnosť (bez príslušenstva) [kg] 950

*) Ide o teoretické hodnoty. Skutočný výkon je závislý od zloženia dopravovanej zmesi, výkonu zdroja stlačeného vzduchu, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

**) Údaje o spotrebe vzduchu sú iba približné hodnoty a sú závislé od momentálneho výkonu stroja, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

Prednosti

  • univerzálna použiteľnosť stroja na nástrek betónu suchou aj mokrou cestou
  • jednoduchá obsluha a údržba stroja
  • plynulá regulácia výkonu (model COM-V)
  • remeňový prevod zabraňujúci poškodeniu pohonu v prípade rázovitého zastavenia stroja
  • dlhá životnosť opotrebovávaných dielov (tesniacich a oterových dosiek) vďaka použitiu centrálneho mazania
  • robustná konštrukcia umožňujúca prácu v náročných podmienkach
  • nízke prevádzkové náklady

Doplnkové zariadenia

Fotogaléria