Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Stroj na striekanie betónu (torkretovací stroj) – rad SSB 05

Oblasť využitia

Stroj na striekanie betónu radu SSB 05 je určený na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou cestou. Tento stroj funguje na princípe priebežného dávkovacieho bubna (rotora). Torkretovací stroj SSB 05 dosahuje teoretický výkon 0,5 – 3 m3/h a je určený na práce menšieho rozsahu.

Pre konkrétny dopyt vyplňte, prosím, dopytový formulár.

Medzi hlavné oblasti nasadenia stroja patrí najmä nástrek žiarobetónových zmesí pri robení vymuroviek hutníckych a sklárskych pecí, teplárenských kotlov, koksovacích batérií atď. v hutníckom, metalurgickom, chemickom a sklárskom priemysle. Využíva sa taktiež na sanácie betónových konštrukcií (napr. cestné a železničné mosty, oporné steny, chladiace veže, vodné nádrže, čističky odpadových vôd atď.), pri stavbách a rekonštrukciách budov, pri spevňovaní svahov či vystužovaní klenieb tunelov a kolektorov.

Vyrábané modely

Torkretovací stroj SSB 05 je poháňaný jednootáčkovým elektromotorom s variátorom umožňujúcim plynulú reguláciu výkonu. Štandardne je vybavený centrálnym mazaním zaisťujúcim automatické mazanie všetkých oterových plôch.

Podľa charakteru používanej betónovej zmesi je možné voliť medzi malým a veľkým dávkovacím bubnom. Malý dávkovací bubon je vhodný najmä na nástrek jemných, suchých a ťažkých zmesí (žiarobetóny, jemné prefabrikované zmesi).

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
SSB 05 COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá – variátor

Princíp fungovania

Stroj na striekanie betónu radu SSB 05 funguje na princípe pneumatickej dopravy betónovej zmesi.

Suchá zmes určená na nástrek alebo dopravu sa sype do násypky stroja a odtiaľ plynule zapĺňa valce priebežného dávkovacieho bubna uloženého pod násypníkom. Pre ľahší prechod zmesi do dávkovacieho bubna je násypka stroja vybavená vzduchovým vibrátorom a čeriacim zariadením. Rotačným pohybom dávkovacieho bubna je zmes unášaná o 180۫ smerom k prívodu horného tlakového vzduchu, ktorým je vyfukovaná z jednotlivých valcov dávkovacieho bubna smerom do dopravných hadíc. Pri prechode zmesi vyfukovačom do dopravných hadíc je k prúdu zmesi privedený dolný tlakový vzduch napomáhajúci plynulému toku materiálu v hadiciach. Na ich konci je namontovaná striekacia dýza, do ktorej je súčasne privádzaná zámesová voda a dochádza tu k vlhčeniu dopravovanej zmesi. Požadovaná miera vlhčenia striekanej zmesi je regulovaná prívodným kohútikom.

Výkon stroja je regulovaný mechanicky variátorom.

Technické údaje

Parameter
Obsah bubna [l] 1,9 3,9 6,9
Teoretický výkon *) [m3/h] 0,25 – 1,5 0,5 – 3,0 0,9 – 5,4
Spotreba vzduchu **)
– dopravní vzdálenost 40 m [m3/min]
3 – 5
Tlak vzduchu max. [MPa] 0,5 – 0,6
Výkon elektromotora [kW] 3
Pripojenie na elektrickú sieť 3 × PEN 400 V
Svetlosť dopravných hadíc [mm] DN 25/32/40
Zrnitosť materiálu max. [mm] 8 (DN 25/DN 32); 16 (DN 40)
Vlhkosť materiálu max. [%] 6
Dopravná vzdialenosť – horizontálna [m] max. 300
Dopravná vzdialenosť – vertikálna [m] max. 100
Prívod vody [mm] DN 20
Tlak vody na dýze min. [MPa] 0,3
Parameter SSB 05
Dĺžka [mm] 1360
Šírka [mm] 740
Výška [mm] 1220
Hmotnosť (bez príslušenstva) [kg] 560

*) Ide o teoretické hodnoty. Skutočný výkon je závislý od zloženia dopravovanej zmesi, výkonu zdroja stlačeného vzduchu, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

**) Údaje o spotrebe vzduchu sú iba približné hodnoty a sú závislé od momentálneho výkonu stroja, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

Prednosti

  • vynikajúca funkčnosť pri doprave ťažkých, suchých a jemných betónových zmesí (žiarobetóny, jemné prefabrikované betónové zmesi)
  • dlhá životnosť opotrebovávaných dielov (tesniacich a oterových dosiek) vďaka použitiu centrálneho mazania
  • plynulá regulácia výkonu
  • nízke prevádzkové náklady
  • jednoduchá obsluha a údržba stroja
  • robustná konštrukcia umožňujúca prácu v náročných podmienkach

Fotogaléria