Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Stroje na striekanie betónu (torkretovacie stroje) – SSB 14 / SSB 24

Oblasť využitia

Stroje na striekanie betónu radu „SSB 14 a SSB 24“ (torkretovacie stroje) sú určené na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí tzv. suchou cestou, pri ktorom dochádza k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamihu jej nástreku. Hlavnou prednosťou tejto technológie striekania betónu je predovšetkým vysoká výtoková rýchlosť materiálu z dýzy (až 30 m/s), ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie betónovej zmesi a tým aj vysokú pevnosť nastriekaného betónu. Významnou výhodou je tiež veľká dopravná vzdialenosť umožňujúca aplikáciu betónovej zmesi na ťažko prístupných miestach (až 300 m horizontálne a 100 m vertikálne). Pre viac informácií o suchej technológii nástreku betónu navštívte našu znalostnú databázu (CZ).

Pre konkrétny dopyt vyplňte, prosím, dopytový formulár.

Torkretovacie stroje radu „SSB 14 a SSB 24“ sa využívajú predovšetkým na spevňovanie povrchov na inžinierskych stavbách a pri výstavbe vodných diel, na vystužovanie klenieb tunelov a kolektorov v podzemnom staviteľstve a na vykonávanie sanácií betónových konštrukcií. Ďalšou významnou oblasťou ich využitia je nástrek žiaruvzdorných materiálov v hutníckom a chemickom priemysle. Torkretovacie stroje je možné taktiež používať na dopravu sypkých hmôt v sklárňach a železiarňach.

Príklady použitia strojov SSB (pdf, 1.3MB)

Vyrábané modely

Stroje na striekanie betónu SSB 14 a SSB 24 sú vyrábané v 5 základných modeloch odlišujúcich sa spôsobom pohonu a možnosťou regulácie výkonu.

Rad SSB 14

Stroj na striekanie betónu SSB 14 dosahuje teoretický výkon 0,5 – 3 m3/h a je určený na vykonávanie torkretovacích prác menšieho rozsahu, ako sú napr. sanácie a opravy betónových konštrukcií, utesňovanie, škárovanie, konsolidačné nástreky, opravy vymuroviek vysokých pecí, kotlov a koksovacích batérií.

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
STANDARD jednootáčkový elektromotor plynulá – variátorová remenica
DUO dvojotáčkový elektromotor dve výkonové polohy – prepínač
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenčný menič
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá – variátor
COM-A vzduchový motor plynulá

Rad SSB 24

Torkretovací stroj SSB 24 predstavuje výkonnejší variant a dosahuje teoretický výkon 4 – 6 m3/h. Používa sa na vykonávanie torkretovacích prác väčšieho rozsahu, t. j. najmä pri zakladaní stavieb, výstavbe štôlní, kolektorov a tunelov. Vďaka jeho vyššiemu výkonu ho je možné taktiež využívať na dopravu sypkých a suchých materiálov.

Model Druh pohonu Regulácia výkonu
STANDARD jednootáčkový elektromotor jedna výkonová poloha
DUO dvojotáčkový elektromotor dve výkonové polohy – prepínač
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenčný menič
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá – variátor
COM-A vzduchový motor plynulá

Princíp fungovania

Stroje na striekanie betónu SSB fungujú na princípe pneumatickej dopravy. Suchá zmes (prirodzená vlhkosť dopravovanej zmesi môže byť max. 7 %) určená na striekanie alebo dopravu sa sype do násypky stroja a plynule zapĺňa kapsy jednostranného dávkovacieho bubna uloženého pod násypníkom stroja. Pre ľahšiu dopravu zmesi do dávkovacieho bubna je stroj vybavený vibrátorom a čeriacim zariadením. Rotačným pohybom dávkovacieho bubna je zmes unášaná k vyfukovaču, odkiaľ je vyfukovaná prúdom tlakového vzduchu do dopravných hadíc. Na ich konci je namontovaná striekacia dýza, do ktorej je súčasne privádzaná zámesová voda a dochádza tu k vlhčeniu dopravovanej zmesi. Požadované vlhčenie striekanej zmesi je regulované prívodným kohútikom. Pohon dávkovacieho bubna je alternatívne riešený elektromotorom alebo vzduchovým motorom. Výkon stroja je regulovaný:

 • prepnutím otáčok na prepínači (SSB 14 DUO, SSB 24 DUO),
 • mechanicky variátorovou remenicou (SSB 14 STANDARD),
 • prostredníctvom regulačného kolieska variátora (SSB 14 COM-V, SSB 24 COM-V),
 • diaľkovým ovládaním frekvenčného meniča (SSB 14 COM-F, SSB 24 COM-F),
 • kohútikom ovládajúcim vzduchový motor (SSB 14 COM-A, SSB 24 COM-A).

Torkretovacie stroje poháňané elektromotorom sú určené iba na prácu v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu metánu. Pre práce v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu metánu je nutné použiť stroj na striekanie betónu vo vyhotovení so vzduchovým motorom. Stroj je možné plniť ako manuálne, tak pomocou špeciálnych mechanizmov (napr. pásový dopravník, silo). Pre zjednodušenie manipulácie pri použití vrecovaných zmesí je násypka stroja vybavená nadstavcom so sitom a pílou na rezanie vriec. V základnom vyhotovení je stroj štandardne vybavený manuálnym mazacím lisom, ktorým sú primazávané oterové plochy tesniacej dosky a dávkovacieho bubna, čo vedie k predĺženiu životnosti týchto dielov. Alternatívne je možné každý stroj na striekanie betónu vybaviť automatickým centrálnym mazaním, ktoré premazáva vymedzené miesta v presnom množstve a periodicite a eliminuje tak možnosť vzniku porúch spôsobených ľudským faktorom.

Technické údaje

Parametr SSB 14 SSB 24
Výkon *) [m3/h] 0,5-3 4-6
Spotreba vzduchu pri dopravnej vzdialenosti 40 m **) [m3/min] 2-5 6-8
Tlak vzduchu [Mpa] 0,5-0,6 0,5-0,6
Výkon elektromotora [kW] 1,5; 1,35/1,87 2,2; 1,87/2,6
Pripojenie na elektrickú sieť 3× PEN 400 V 3× PEN 400 V
Svetlosť dopravných hadíc [mm] DN = 25,32,40,50 DN = 50
Zrnitosť doprav. materiálu max. 16 mm pro DN 40,50 max. 8 mm pro DN 25,32 max. 16 mm
Dopravná vzdialenosť horizontálna [m] max. 300 max. 300
Dopravná vzdialenosť vertikálna [m] max. 100 max. 100
Parametr SSB 14 SSB 24
Dĺžka [mm] 1000 1010
Šírka [mm] 780 780
Výška [mm] 980 980
Hmotnosť (bez príslušenstva) [kg] 300 350

*) Ide o teoretické hodnoty. Skutočný výkon je závislý od zloženia dopravovanej zmesi, výkonu zdroja stlačeného vzduchu, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc. **) Údaje o spotrebe vzduchu sú iba približné hodnoty a sú závislé od momentálneho výkonu stroja, dopravnej vzdialenosti a priemeru dopravných hadíc.

Prednosti

 • jednoduchá manipulácia pri práci vďaka nízkej hmotnosti stroja
 • plynulá regulácia výkonu (vyhotovenie STANDARD a COM)
 • remeňový prevod zabraňujúci poškodeniu pohonu v prípade rázovitého zastavenia stroja
 • diaľkové ovládanie umožňujúce reguláciu výkonu obsluhou pri dýze (vyhotovenie COM-F)
 • rýchle a jednoduché ukončenie prevádzky bez náročného čistenia stroja
 • možnosť dopravy betónu na veľké vzdialenosti a neprístupné miesta (horizontálne až 300 m, vertikálne až 100 m)
 • dlhá životnosť opotrebovávaných dielov (tesniacej dosky a dávkovacieho bubna) vďaka použitiu centrálneho mazania
 • nízke prevádzkové náklady

Certifikácia

Všetky modely strojov na striekanie betónu sú v zhode s platnými európskymi normami.

Doplnkové zariadenia

Fotogaléria

 

Katalóg náhradných dielov

Názov Špecifikácia Katalógové č.
1) Tesniaca doska SSB 14 Otvor vyfukovača – lichobežníkový; ø41 x 3 533-36-04-1700-1
2) Tesniaca doska SSB 14,1 Otvor vyfukovača – guľatý; ø41 x 3 0326-3
3) Dávkovací bubon – hlboký Obsah 3,0 dm3; ø38 x 10 0415-3
4) Dávkovací bubon – plytký Obsah 1,2 dm3; ø38 x 5,5 0416-3
5) Dýza – komplet Univerzálna dýza pre hadice DN 40 a DN 32. 533-37-00-0489-1
6) Hubica dýzy Gumová koncovka dýzy (kónický tvar).; ø5,7 x 45,5 533-37-00-0488-3
7) Hadica koncová s dýzou (20 m) Hadica (20 m) + objímka (1x) + strmeň (1x) + dýza (1x); vnútorný priemer 4,0 cm, vonkajší priemer 5,6 cm 0376-3
8) Hadica predlžovacia DN 40 (20 m) Hadica (20 m) + objímka (2x) + strmeň (1x); vnútorný priemer 4,0 cm, vonkajší priemer 5,6 cm 0377-3
9) Spojka hadíc – komplet Strmeň (1x) + objímka hadice (2x) 533-36-04-2200-1
10) Objímka hadice DN 40 Objímka hadice na spojenie rýchlospojkou. Pre hadice s vonkajším priemerom 56 mm. 533-36-04-2201-4
11) Strmeň Spojka hadíc – univerzálna pre hadice DN 32 a DN 40. 0010-3
12) Vyfukovač Vyfukovač DN 40; 24 x 13,5 x 11,5 533-36-04-0005-1
13) Hadica vodná DN 20 20 m; vonkajší priemer 2,8 1014015300
14) Tesniaca manžeta Gumová manžeta tesniaca priestor dávkovacieho bubna.; ø40 x 130 533-37-00-0333-3
15) Sťahovacia páska tesniacej manžety 2 ks pre jednu tesniacu manžetu 533-36-04-0030-4