Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – banská a stavebná technika

 
Miešačka s núteným obehom M 50 Torkretovací stroj SSB 14 COM-A M2 (rail) Miešačka s núteným obehom M 400 H

Torkretovacie stroje radu TTS

Oblasť využitia

Torkretovacie stroje radu „TTS“ sú určené na nástrek betónových a žiarobetónových zmesí, tzv. suchou cestou, pri ktorom dochádza k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamihu jej nástreku. Prednosťou tejto technológie striekania betónu je predovšetkým vysoká výtoková rýchlosť materiálu z dýzy (až 30 m/s), ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie betónovej zmesi a tým aj vysokú pevnosť nastriekaného betónu.

Torkretovacie stroje „TTS“ sa používajú najmä v hutníckom a zlievarenskom priemysle na nástrek vymuroviek oceliarskych pecí, paniev, kotlov, koksovacích batérií a iných agregátov torkretovacími zmesami.

Vďaka ich špeciálnej konštrukcii je možné vykonávať nástrek ako za studena, tak aj za tepla.

Stroj TTS je možné taktiež využiť ako otryskovací stroj na otryskovanie betónových, železobetónových a kamenných plôch.

Princíp fungovania

Torkretovacie stroj TTS-400Torkretovacie stroje radu „TTS“ pracujú na princípe pneumatickej dopravy – ich základom je tlaková nádoba, z ktorej je suchá zmes tlakom vzduchu vytlačovaná do dopravných hadíc či rúr (v prípade vysokých teplôt) a dopravovaná k striekacej dýze na miesto nástreku zmesi. K zvlhčeniu dopravovanej zmesi dochádza až v striekacej dýze, do ktorej je voda (prípadne voda s urýchľovačom tuhnutia) privedená samostatnou hadicou. Túto dýzu ovláda jeden z pracovníkov obsluhy stroja.

Stroj je plnený suchou zmesou z násypky, ktorá je vybavená sitom a trhacím hrebeňom. Plnenie tlakovej nádoby sa deje pomocou uzatváracieho zvona pod násypníkom, ktorý je ovládaný z miesta obsluhy stroja.

Výkon stroja je možné regulovať manuálne prostredníctvom regulačnej páky ovládajúcej množstvo zmesi smerujúcej do dopravných hadíc.

Torkretovací stroj pracuje v pracovných cykloch určených časom, za ktorý je zmes z nádoby vytlačená, a časom, za ktorý je znovu naplnená torkretovacou zmesou. Obsah tlakovej nádoby je 400, 600 alebo 800 litrov v závislosti od modelu torkretovacieho stroja.

Okrem zdroja tlakového vzduchu nevyžaduje stroj žiadne iné zdroje energie.

Technické údaje

Parameter TTS-300 TTS-400 TTS-600 TTS-800
Objem tlakovej nádoby [l] 300 400 600 800
Max. výkon [m3/hod] 3
Max. zrnitosť zmesi [mm] 5
Max. dopr. vzdialenosť – vertikálna [m] 20
Max. dopr. vzdialenosť – horizontálna [m] 50
Max .tlak vzduchu [MPa] 0,6
Spotreba vzduchu [m3/min] 5
Max. vlhkosť zmesi [%] 4
Svetlosť doprav. hadíc [mm] DN = 32,40,50
Parameter TTS-300 TTS-400 TTS-600 TTS-800
Dĺžka [mm] 1640 1630 1830 2030
Šírka [mm] 1060 1080 1080 1280
Výška [mm] 1820 2150 2470 2800
Hmotnosť (bez príslušenstva) [kg] 632 710 765 835

Prednosti

  • Využitie iba energie stlačeného vzduchu
  • Dlhá životnosť stroja – žiadne rotujúce ani inak sa pohybujúce súčiastky
  • Robustná konštrukcia vyžadujúca iba minimálnu údržbu
  • Jednoduchá a nenáročná obsluha stroja
  • Rýchle a jednoduché ukončenie prevádzky bez náročného čistenia stroja
  • Plynulá regulácia výkonu
  • Rám vybavený kolieskami umožňujúcimi jednoduchú prepravu na mieste použitia
  • Nízke náklady na prevádzku a údržbu

Certifikácia

Všetky modely strojov na striekanie betónu sú v zhode s platnými európskymi normami.

Fotogaléria